stiri_2016

Vindem padurile pe mai-nimica

Parlamentul României a decis retrocedarea composesoratelor de pădure şi păşune, în anul 2000, prin Legea nr. 1 (Lupu). A întărit retrocedarea prin Legea nr. 247/2005. Dar nici după zece ani composesoratele nu reuşesc să devină asociaţii de proprietari puternice, solvabile, cum ar fi de dorit. Primele piedici au fost puse de primari, proprietarii fiind obligaţi să deschidă procese cu conisiile locale de fond funciar – ce durează ani şi ani.

Justiţia de regulă cam face dreptate şi recunoaşte dreptul de proprietate al composesorilor, pe întreaga suprafaţă de pădure şi păşune composesorală. După punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate, pădurea poate fi exploatată în regim silvic, prin intermediul unui ocol silvic de stat sau privat. Composesoratele au încheiat contracte de pază cu ocoalele de stat. Nu şi de administrare (exploatare). Foarte multe composesorate se află însă în dificultate financiară, deoarece nu iese profit din exploatarea pădurii.O soluţie ar fi înfiinţarea de ocoale silvice private. La Tg. Lăpuş, a avut loc o întîlnire a composesoratelor din zonă, dar nu au reuşit să adune suprafaţa minimă de 5.000 ha, pentru un ocol silvic privat. Soluţia de ieşire din această situaţie ar fi ca suprafeţele de pădure composesorală să fie vîndute. Un grup de moştenitori au înstrăinat 600 ha de pădure la Poienile de sub Munte, cu suma de 1.500 euro pe hectar, unui cumpărător din Oradea. Cam puţin. Nu vindeţi pădurea, ca să nu vă blesteme strănepoţii – este sfatul nostru.
Sursa: Graiul