stiri_2016

Supravegherea executiei lucrarilor de constructie – reabilitare drumuri forestiere, jud. ARAD

Procedura: LICITATIE DESCHISA
Data limita: 14 iunie 2012
Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 70164 ,
Persoana de contact: Daniel Vasile Robu , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Tel. +40 213171005 Fax: +40 213169745
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Directia Silvica Arad
Adresa postala: Str. Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084
Tel. +40 257280261, Email: office@arad.romsilva.ro , Fax: +40 257280361
Persoana de contact: Cuzman Avram
Numar anunt de participare: 135689 / 18.05.2012
Denumire contract: Supravegherea executiei lucrarilor de constructie - reabilitare drumuri forestiere DS Arad
CPV: 71247000-1 Supraveghere a lucrarilor de constructii
Valoarea estimata: 105.000,00 RON
Sursa de publicare: SEAP, Id SEAP: 135689