stiri_2016

Statul cu tot cu administratorul sau pune pe chituci piata lemnului din Romania

Subsemnații operatori economici din activitatea de exploatare și prelucrare a lemnului din Județul Caraș-Severin, în urma dezbaterilor din adunarea din data de 06.05.2017, organizată la Reșița, jud. Caraș-Severin,

1. Având în vedere riscul de blocare a activității cauzată de suprareglementarea legislative, supracontrol și lipsa de susținere a activității prin investiții;
2. Ținând cont de importanța industriei lemnului pentru economia națională și pentru dezvoltarea locală;
3. Punerea in pericol a aprovizionarii celor aproximativ 3,5 milioane gospodării care se încalzesc cu lemn de foc, prin blocajul activității de punere în valoare a resurselor forestiere;
4. Dezinformarea din spațiul public privind starea pădurilor României,
Adoptam prezenta,

REZOLUȚIE

1. Solicităm Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva să respecte litera și spiritul Hotărârii de Guvern nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, prin stabilirea prețurilor de pornire la licitatie la nivelul prețurilor de referinta stabilite prin Decizia Directorului General nr. 383/28-09-2016 Creșterea artificiala a preturilor de pornire la licitatie de catre directiile se transmite in preturile lemnului pe piata, inclusiv in preturi nesustenabile ale lemnului de foc pentru populatie. 
2. Corectarea prevederilor excesive ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial nr. 726 din 20 septembrie 2016;
3. Începerea imediata de dezbateri pentru amendarea HG-1004-2016, reglementare care birocratizează excesiv întreaga activitate din administrarea pădurilor, exploatarea şi prelucrarea lemnului, afectând productivitatea şi eficienţa activităţii care ţine de funcţia ecomonică a pădurilor;
4. Autorizarea de mediu a activității de exploatare conform Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, art. 19. Alin (3)” Autorizaţia de mediu se emite pentru o perioadă de 1 0 ani şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de exploatare forestieră şi obligaţiile privind protecţia mediului”.
5. Susținerea prin PNDR a investițiilor în creșterea rolului pădurilor în combaterea schimbărilor climatice, accesibilizarea fondului forestier și investiții in tehnologii de exploatare prietenoase cu mediul.
6. Solicităm Ministerului Apelor si Padurilor să publice un raport privind starea pădurilor României și a administrației pădurilor, precum și asupra evoluției fenomenului tăierilor ilegale în urma masurilor implementate în ultimii 2 ani.
7. Solicităm Regiei Naționale a Pădurilor să elimine practicile de concurență neloială prin calitățile de administrator și concomitent implicarea în activități de agent economic în exploatare forestieră. De asemenea, solicităm o relație corectă prin negocierea caietului de sarcini și a contractului de furnizare a masei lemnoase, evitându-se decapitalizarea agenților economici prin garanții contractuale excesive.
8. Modificarea ORDIN Nr. 1540 din 3 iunie 2011 “pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu introducerea prejudiciilor de exploatare inevitabile”.
Semnam pentru conformitate: