stiri_2016

RNP Romsilva – şi autoritate în domeniu, şi agent economic

Raportul Consiliului Concurenţei a scos în evidenţă faptul „preţul materiei prime (masă lemnoasă pe picior; lemn fasonat) utilizate de către administratorii de fond forestier proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, nu este stabilit în condiţii concurenţiale de piaţă, în urma aplicării unei proceduri de piaţă, în situaţia în care aceştia prelucrează/industrializează lemnul”.


 Mai exact, Romsilva îşi stabilea până acum cantitatea de lemn pe care dorea să o prelucreze în fabricile proprii, materie primă pe care nu plătea nimic, după care vindeau cheresteaua cu preţuri de dumping, cu 20 – 25% sub preţul pieţei.

„În această situaţie echipele/subunităţile administratorilor de fond forestier proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, care se ocupă cu recoltarea masei lemnoase pe picior, ar trebui să participe, în aceleaşi condiţii cu toţi participanţi, la licitaţiile organizate de către administratorii de fond forestier proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru vânzarea masei lemnoase pe picior şi nu să beneficieze de repartiţii/reţineri preferenţiale ale partizilor. În situaţia în care materia primă este lemnul fasonat, echipele/subunităţile administratorilor de fond forestier proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale care prelucrează/industrializează lemnul ar trebui să participe, în aceleaşi condiţii cu toţi participanţi, la licitaţiile organizate de către administratorii de fond forestier proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, pentru vânzarea masei lemnoase fasonate”, se arată în raportul amintit.

„RNP-Romsilva deţine pe piaţa primară a lemnului o dublă calitate, instituţie şi întreprindere participantă pe piaţă, în această situaţie atributele sale de instituţie nu ar trebui să ofere RNP Romsilva avantaje de natură concurenţială în raport cu ceilalţi participanţi pe piaţă”, mai arată raportul citat.

Sursa: bzb 

Vezi raportul preliminar