stiri_2016

Revista padurilor – 125 de ani de apariţie neintrerupta

Miercuri, 14 decembrie 2011, în organizarea Secţiei de Știinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române, a Secţiei de Silvicultură a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi a Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva, va avea loc simpozionul aniversar REVISTA PĂDURILOR, LA 125 DE ANI.
Eveniment important în viaţa silvicultorilor, prilej de mândrie, se poate spune – fără exagerare – că apariţia ,, Revistei pădurilor’’, în a doua parte a secolului 19, reprezintă chiar ,,aşezarea pietrei fundamentale a începutului ştiinţei şi practicii silvice româneşti” (x x x, Rolul Revistei pădurilor în cei 80 de ani de apariţie în dezvoltarea economiei forestiere) Evenimentul apariţiei primului Cod silvic românesc ( 1881) a stimulat interesul pentru activitatea ştiinţifică şi aşa a luat fiinţă prima publicaţie de profil silvic, Revista pădurilor, editată şi susţinută financiar de renumitul silvicultor P.S. Antonescu-Remuşi, însă apariţia a sucombat, după numai doi ani (1881-1882). În noiembrie 1886, după înfiinţarea Societăţii Progresul Silvic revista renaşte, purtând acelaşi nume, în urma unei generoase donaţii oferită de Administraţia Domeniilor Coroanei, administraţie condusă de academicianul Ion Kalinderu, preşedintele de onoare al Societăţii ,,Progresul Silvic’’ şi sfetnic de onoare al regelui Carol I (Giurgiu V., 2011, Revista pădurilor nr.6, pp 3-7).

Putem considera că secularizarea averilor mânăstireşti prin Legea din 1863, în urma căreia s-a reformat patrimoniul forestier al statului, ajungând la o suprafaţă de circa 759.000 hectare, respectiv 37% din întregul patrimoniu al ţării de la acea dată, a fost una din condiţiile prielnice apariţiei şi dezvoltării acestei publicaţii de profil forestier în România.  Revista pădurilor, conform intenţiei exprimate de părinţii ei, avea ,,ca scop de onoare răspândirea ideilor ştiinţei moderne asupra îngrijirii, conservării şi exploatărilor ţării, precum şi prosperitatea în genere a ştiinţei silvice”( Revista pădurilor, 1886, pp.18-19). Lupta dusă cu perseverenţă prin revistă, de specialiştii silvici români ai timpului, s-a soldat cu reînfiinţarea, în anul 1893, a Şcolii de silvicultură de la Brăneşti, cu introducerea, în 1901, a condiţiei bacalaureatului pentru admiterea în Şcoala de la Brăneşti, cu elaborarea, în 1910, a unui nou cod silvic modern, adaptat cerinţelor epocii. În legătură cu începuturile reviste, unul din întemeietori, C.Al.Orăscu, scria în 1921 : „Grele au fost sforţările înaintaşilor pentru a alimenta neîncetat această revistă. Recitind foaie cu foaie cele 32 de volume apărute până acum, citim istoricul ştiinţific al revistei noastre şi nu putem decât să apreciem sporul de muncă treptat depus de unii din membrii societăţii cum şi activitatea şi modul dezimteresat cu care au lucrat pemtru dezvoltarea economiei silvice” ( Revista pădurilor, 1921)

În perioada actuală, meritul menţinerii în activitate a revistei revine Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, care prin specialiştii ei de marcă, prin sprijinul material acordat fără rezerve, asigură condiţia fundamentală pentru supravieţuire şi performanţă în domeniul silvic ( Giurgiu, 2011)

Sursa: Regia Nationala a Padurilor – Romsilva