stiri_2016

Rep. Moldova – Datele privind numarul de animale salbatice din fondul forestier gestionat de catre Agenția „Moldsilva”

În luna februarie curent, pe întreaga suprafaţă a terenurilor de vânătoare din fondul forestier de stat gestionat, inclusiv pe terenurile de vânătoare atribuite în arendă în scopuri de gospodărire cinegetică, s-a efectuat evaluarea vânatului, fiind raportate următoarele rezultate la principalele specii de vînat:

 • – cerb nobil – 217exemplare;
 • – cerb-cu-pete – 184 exemplare;
 • – căprior – 4864 exemplare;
 • – mistreţ – 1713 exemplare;
 • – iepure de cîmp – 5228 exemplare;
 • – fazan – 3015 exemplare;
 • – vulpi – 5786 exemplare;
 • – pisică sălbatică – 501 exemplare;
 • – câini hoinari – 2240 exemplare;
 • – pisici hoinare – 516 exemplare;
 • – lup – 70 exemplare.

Comparativ cu rezultatele evaluării din anul 2011, a crescut considerabil numărul răpitoarelor vânatului:

 • – vulpi – cu 1015 exemplare mai mult;
 • – lupi – cu 18 exemplare mai mult.

În zona de sud a republicii s-a înregistrat prezenţa sacalului (6 exemplare).

De menționat că, în fondul forestier de stat au avut loc cazuri de sfâsiere a cervidelor de către lup. Astfel de situații, au fost înregistrate în Rezervaţiile Naturale „Plaiul Fagului”, „Codrii” si Întreprinderea Silvocinegetică Străseni.

O usoară crestere s-a constatat la efectivele de căprior cu 783 exemplare mai mult faţă de anul 2011.

Sursa: http://www.moldsilva.gov.md