stiri_2016

REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA

Propuneri privind modalitatile de recoltare si valorificare a masei lemnoase in anul 2012(mii mc)

Nr.

crt.

Direcția silvică

Program

2012

Modalitati de valorificare (propuneri)

Contr.

Termen

lung

Rez.**

Ramas

vanzare

pe picior***

Volum oferit

Licitatia  princ.

Data

licitatiei

Total Fasonat din care:
Total Prestari Regie

proprie

mii

mc

Pondere

%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Alba 240 175 65 10 55 35 24 116 102 88 07.11.11
2 Arad 310 155 102 37 65 20 43.2 144.8 94.6 65 24.11.11
3 Arges 310 215.8 89.3 41.2 48.1 10 42.7 168 117.7 70 14.11.11
4 Bacau 680 447.8 232.2 67 165.2 72.8 93.6 281.4 269.9 96 15.12.12
5 Bihor 180 100 80 45 35 20 16 64 53 83 24.11.11
6 Bistrita 17 0 17 0 17 0 2 0 0 0 0
7 Botosani 84 25.7 58.3 0 58.3 9.1 2.7 13.9 13.9 100 15.12.12
8 Braila 75 74 1 0 1 0 15 59 59 100 15.11.11
9 Brasov 55 30 25 25 0 0 10 20 12.2 61 15.12.12
10 Buzau 170 122.2 47.8 0 47.8 0 18.9 103.3 83.3 81 25.11.11
11 Calarasi 130 98 32 0 32 0 26 72 71.9 100 28.11.11
12 Caras 817 607 180 120 60 30 124.3 482.7 458.8 95 12.12.12
13 Cluj 80 30 30 10 20 15 5.2 29.8 14.4 48 19.12.12
14 Constanta 60 38.9 9.1 1.1 8 0 12 38.9 38.9 100 24.11.11
15 Covasna 125 41.4 13.6 2 11.6 0 19.6 91.8 27.77 30 30.11.11
16 Dambovita 123 46 16 8 8 10 24.6 72.4 70.7 98 05.12.12
17 Dolj 180 130 50 0 50 0 36 94 73 78 12.12.12
18 Galati 48 23 25 0 25 0 5.1 17.9 17.9 100 14.10.11
19 Giurgiu 120 78.2 22.1 10 12.1 0 19.7 78.2 78.2 100 12.12.12
20 Gorj 250 200 50 15 35 0 50 150 149.1 99 16.12.12
21 Harghita 57 57 0 0 0 0 11.5 45.5 37 81 06.12.12
22 Hunedoara 350 340 10 0 10 39 45 256 154.6 60 08.12.12
23 Ialomita 110 90 20 0 20 0 22 68 67.7 100 07.12.12
24 Iasi 220 110.3 80.2 10 70.2 34.2 29.5 76.1 76.1 100 08.12.12
25 Ilfov 72 39 33 0 33 0 8 31 22 71 12.12.12
26 Maramures 450 314.7 135.3 0 135.3 50 72 192.7 177.4 92 25.11.11
27 Mehedinti 220 145 75 15 60 0 35 110 72 65 21.12.12
28 Mures 437 425 12 12 0 0 66 359 230 64 16.11.11
29 Neamt 780 570 168 100 68 125.2 115.2 371.6 252.1 68 24.11.11
30 Olt 85 70 15 0 15 0 13.2 56.8 56 99 23.11.11
31 Prahova 300 205 65 20 45 31.5 46.4 157.1 140.5 89 16.12.12
32 Salaj 60.2 40.2 20 9 11 5 12 23.2 23.2 100 13.12.12
33 Satu Mare 65.1 37.4 27.7 14.3 13.4 5.1 7.2 25.1 25.1 100 22.11.11
34 Sibiu 220 124 65 5 60 18.4 31 105.6 68.6 65 17.11.11
35 Suceava 1205 827.6 377.4 267.4 110 150 163.8 513.8 334 65 22,23.11.11
36 Teleorman 43 15 28 0 28 0 3 12 12 100 22.12.12
37 Timis 251 125 126 81 45 15 33 77 36 47 12.12.12
38 Tulcea 250 183.5 66.5 11.5 55 0 40 143.5 128.7 90 12.12.12
39 Valcea 200 160 40 5 35 0 31 129 96 74 24.11.11
40 Vaslui 160 65 95 0 95 0 19 46 42.3 92 28.11.11
41 Vrancea 120 57 63 20.8 42.2 0 12.5 44.5 31 70 28.12.12
42 ICAS 150 102.2 47.8 24.4 23.4 0 19.1 83.1 58 70 29.11
-07.12.12
Total 9859.3 6740.9 2715.3 986.7 1728.6 695.2 1426 5024.7 3946.57 79

* numai pentru directiile silvice care au in derulare contracte de vanzare-cumparare pe termen lung

** conform art.3 din Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.1898/2010 si completarile ulterioare

*** conform art.4, alin.2 din Ordinul ministerului mediului si padurilor nr.1898/2010 cu modificarile ulterioare

SURSA-REGIA NATIONALA A PADURILOR