stiri_2016

Raportarea contabila la 30 iunie 2012

Ministerul Finantelor Publice a emis un nou proiect de ordin care stabileste ca sistemul de  
raportare contabila la 30 iunie 2012 se aplica doar operatorilor economici care in exercitiul
financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.
Raportarile contabile pentru primul semestru se vor depune pana la data de 16 august 2012, conform proiectului aflat actualmente in dezbatere publica.
Echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro se determina prin utilizarea cursului de schimb
valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului
financiar precedent.
Incadrarea in acest criteriu se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile
financiare anuale ale exercitiului financiar precedent
, respectiv a balantei de verificare incheiate
la finele exercitiului financiar precedent.
Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prevederile se aplica
si subunitatilor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate,
indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii.
Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit
Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea
in criteriul prevazut de Ordin pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale,
respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizandu-se cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului
financiar respectiv.