stiri_2016

Proiectele pe măsura 221 din PNDR pot fi depuse în perioada 3 – 28 septembrie

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a amanat sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 221 sesiunea III „Prima împădurire a terenurilor agricole” programata initial pentru perioada 16 august – 14 septembrie 2012.

Astfel, potrivit noului calendar, persoanele interesate în obţinerea finanţării comunitare pot depune proiecte pentru aceasta masura in perioada 3 – 28 septembrie 2012.

Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” se încadrează în Axa II – „Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural” şi are ca obiective:

Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia;

Extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor;

Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au;

Contribuţia publică aferentă Măsurii 221 este de: 229.341.338 EURO.

În ceea ce priveşte sprijinul public pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere, acesta este de 70% din costurile standard calculate în fişa măsurii, iar pentru împăduririle efectuate în zonele defavorizate (LFA) şi siturile Natura 2000, acesta este de 80% din costurile standard.

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2012

Măsura

Număr

sesiuni

Perioada orientativă

Alocare indicativă

sesiune (euro)

Alocare totală 2012 (euro)

112

1

01iunie – 06 iulie 2012

120.886.096

120.886.096**

121*

1

17 aprilie –18 iunie 2012

220.577.199**

220.577.199**

123*

1

2 iulie – 14 august 2012

144.657.531

183.886.465**

Schema 123*

1

2 iulie – 14 august 2012

39.228.934

141

1

15 mai – 13 iulie 2012

112.739.890

112.739.890**

142

Sesiune continuă

22.144.103**

221

4

1-30 martie 2012

44.016.118

176.064.472**

2-31 mai 2012

44.016.118

3-28 septembrie 2012

44.016.118

15 noiembrie -14 decembrie 2012

44.016.118

312*

1

3-28 septembrie 2012

134.668.992

134.668.992**

313*

1

17 aprilie – 16 mai 2012

186.508.910

186.508.910**

122

1

2 aprilie – 2 mai 2012

25.000.000

50.000.000

125

1

3-28 septembrie 2012

25.555.908

25.555.908**

Leader*

1

1 martie – 2 mai 2012

199.152.331

199.152.331**

Sursa: http://www.madr.ro/