stiri_2016

Procuratorii protejati de fratia Baronilor

În ultimii 20 de ani, pădurile din ju­deţul Vrancea au căzut sub drujbele ba­ronilor locali, indiferent de culoare po­litică a acestora. Totul a fost posibil cu acordul şi supervizarea silvicultorilor, care erau şi sunt plătiţi din banii statului să protejeze pădurea. Din cauza acestui fapt, dar şi a re­tro­cedărilor de pădure către foştii pro­prietari, suprafaţa împădurită s-a re­dus considerabil. Statul român mai de­ţine în judeţ doar 52.000 de hec­tare din 200.000 ha, iar Romsilva a decis să des­fi­in­ţe­ze şase ocoale silvice din cele zece existente încă din anul 1990.

Însă, în iunie 2010, baronii locali din Vrancea, susţinuti de preşedintele PDL Vrancea, deputatul Alin Tră­ş­cu­lecu, au reuşit să îl numească pe Ale­xan­dru Lefter în funcţia de inpector şef al Inspectoratului Teritorial de Re­gim Silvic şi Vânătoare Focşani (ITRSV). Miza acestei funcţii este enor­mă, pentru că ITRSV Focşani con­trolează pădurile şi vânatul de pe raza a şase judeţe: Brăila, Buzău, Ga­laţi, Tulcea, Vaslui şi Vrancea. Con­troversatul silvicultor Alexandru Lefter este cunoscut ca un mare „com­binator” de păduri. Învârtelile cu păduri l-au transformat pe Lefter într-un prosper milionar. El s-a mai ocu­pat de gestionarea pădurilor şi în pe­ri­oada 2000-2004. Potrivit unui ra­port al Corpului de Control al M­i­nis­terului Agriculturii, Alexandru Lefter a fost găsit responsabil pentru de­va­lizarea pădurilor din Vrancea. Practic, inspectorii au constatat că au fost rase zeci de hectare de pădure, a căror valoare a fost estimată la aproximativ 22 de milioane de euro. Pentru acest dezastru nu a plătit nimeni.

Sursa: Jurnalul National