stiri_2016

Procedura declararii contribuabililor inactivi

Potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011, în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.

Declaraţii obligatorii

Prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:

– 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;

– 112 Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

– 101 Declaraţie privind impozitul pe profit;

– 300 Decont de taxă pe valoarea adăugată;

– 301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată;

– 390 VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri;

– 394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional.

 Procedura de înscriere

Lunar, organul fiscal competent va întocmi lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative şi va emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili.

Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, organul fiscal competent întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminându-i din lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative pe aceia care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite.

Această listă îi va conţine doar pe acei contribuabili, care în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaraţie fiscală din cele menţionate mai sus. În schimb, în listă nu se vor include contribuabilii cărora li s-a aprobat regimul derogatoriu privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi nici pe cei care au obligaţiile fiscale stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală. Sunt excluse, totodată, din listă şi sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.

După întocmirea acestei liste, organul fiscal va trimite notificări contribuabililor.

Contribuabilii care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor îşi îndeplinesc obligaţiile declarative sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.

După expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă se întocmeşte o Decizie de declarare în inactivitate. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate, iar înscrierea în Registru se face în mult 3 zile de la comunicare.

 Alte precizări

Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi.

Atenţie! Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul Contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Această procedură de inactivare nu se aplică contribuabililor care au fost declaraţi inactivi deoarece s-au sustras de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestora şi celor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Sursa: www.finantevalcea.ro