stiri_2016

Pescuitul sportiv în apele de munte din Carpaţi

În perioada concediilor majoritatea dintre noi aleg să-şi petreacă timpul liber în mijlocul naturii. O modalitate inedită de relaxare o reprezintă pescuitul. Apele din Carpaţi sunt cunoscute ca și patria salmonidelor, reprezentate de păstrăvul comun, păstrăvul fântânel, lostriţă şi lipan. Peştele este un ali­ment pe care nutriţion­iştii îl reco­mandă frecvent ca alter­na­tivă sănă­toasă la alte tipuri de carne dar şi ca modal­i­tate de-​a avea o ali­men­taţie echili­brată din punct de vedere nutriţional. Peştele este o sursă exce­lentă de acizi grași esențiali precum omega – ​3 și omega – ​6, pro­teine, vita­mine, min­erale, ele­mente abso­lut indis­pens­abile pen­tru creşterea şi dez­voltarea core­spun­ză­toare a organ­is­mu­lui uman.

Începând cu anul 2010, practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole din apele de munte administrate și gestionate direct de R.N.P. – Romsilva, se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv (echivalentul permisului de conducere auto) și a documentelor specifice eliberate de ocoalele silvice din structura teritorială a regiei (un permis local/zonal) care, împreună, atestă dreptul deținătorului de a exercita pescuitul recreativ/ sportiv în aceste bazine piscicole amenajate. Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, administrează resursele acvatice vii dintr-o vastă reţea hidrografică, formată din circa 6400 km de ape curgătoare şi circa 4800 ha lacuri montane.

Sezonul de pescuit la munte, este cuprins între 1 mai şi 14 septembrie și se poate practica la ocoalele silvice din zona de munte.

În ultimul secol, pe aceste ape de munte din România, sectorul silvic a realizat investiti importante pentru:

  • lucrări piscicole de amenajarea albiilor râurilor (cascade podite, pinteni, toplițe, consolidări de maluri, amenajări și corectări de torenți, etc);

  • asigurarea puietului necesar populărilor și repopulărilor anuale a acestor ape;

  • asigurarea protecției și pazei fondurilor de pescuit și combaterii braconajului ca sarcini permanente ale personalului silvic;

  • lucrări de cercetare și studii științifice privind resursele acvatice din apele de munte.

 Aceste lucrări complexe de investiții, sunt cele care creează condițiile pentru conservarea biodiversității naturale și acvatice și asigură condițiile corespunzătoare desfășurării pescuitului recreativ/sportiv. Din dorinţa de a apropia tinerii faţă de comorile naturii şi de a proteja activ, durabil apele de munte şi resursele acestora, în anul 2006, Regia a început un program de organizare a unor concursuri de pescuit pe aceste ape, în sistem catch and release (prinde & eliberează) în colaborare cu Federaţia de Pescuit Sportiv din Romania – FPSR şi alte asociaţii sau cluburi de fly fishing asociate federaţiei, sub numele de „Cupa Romsilva”, reușind organizarea mai multor ediții.

Sursa: comunicat de presa RNP Romsilva