stiri_2016

perioada de recoltare lemn

Nr. crt.

Tratamentul şi felul tăierii

Perioada permisă pentru recoltare şi colectare

1

2

3

1.

Codru cu tăieri succesive


a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificaţie)

tot anul

b) tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie

15. IX – 15. IV

c) tăieri de dezvoltare şi tăieri definitive:


– la deal şi câmpie

15. IX – 15. IV

– la munte

15. IX – 30. IV

2.

Codru cu tăieri progresive


2a) cvercinee şi amestecuri de foioase


a)1. tăieri de însămânţare în afara anului de fructificaţie

tot anul

a)2. tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie

15. IX – 15. IV

a)3. tăieri de punere în lumină şi lărgire a ochiurilor, precum şi de racordare a acestora

15. IX – 15. IV

2b) răşinoase, foioase şi amestecuri de răşinoase cu foioase


b)1. tăieri de însămânţare

tot anul

b)2. tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum şi de racordare a acestora

15. IX – 30. IV

3.

Codru grădinărit, cvasigrădinărit, tăieri de transformare spre codru grădinărit şi tăieri de conservare


– în arboretele cu seminţiş sub 25% din suprafaţa parchetului

tot anul

– în arboretele cu seminţiş peste 25% din suprafaţa parchetului

15. IX – 30. IV

4.

Codru cu tăieri rase

tot anul

5.

Crâng – tăieri de jos

15.IX – 31.III

6.

Crâng – tăieri în scaun

15.IX – 31.III

7.

Crâng simplu (la răchitării)

1.X –    15.III

8.

Crâng – tăieri căzănire

15.IX – 31.III

9.

Tăieri de îngrijire în păduri tinere:


— curăţiri:


– în foioase

tot anul

– în răşinoase

1.VIII-31.IV

— rărituri:


– gorunete, stejărete şi şleauri

tot anul

– zăvoaie şi plantaţii de plop euroamerican

tot anul

– fag şi răşinoase

tot anul

10.

Tăieri de produse accidentale şi tăieri de igienă

tot anul

11.

Tăieri de substituire şi tăieri de refacere:


– când se urmăreşte regenerarea parţială din lăstari sau seminţişul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv)

15.IX-31.III

– când pădurea se regenerează artificial

tot anul