stiri_2016

Pădurea de castani comestibili de la Tismana, un superlativ naţional

În coasta muntelui Oslea, la contactul dintre munţi şi dealurile subcarpatice se află oraşul Tismana. Condiţiile climatice cu influenţe mediteraneene îi conferă urbei caracterul unei veritabile staţiuni. Localitatea este una dintre cele mai vechi aşezări din judeţul Gorj fiind menţionată în documente din secolul XV ca târg şi ca reşedinţă a „Bănişorilor de Tismana”. Dar probabil că localitatea era cunoscută mai demult datorită Mănăstirii Tismana aşezată „ca o poliţă prinsă în coasta muntelui” după cum spunea cunoscutul călător Paul din Alep în anul 1657 când a vizitat-o. Conform relatărilor populare Mănăstirea Tismana are la origine o bisericuţă din lemn de tisă de unde şi denumirea ei precum şi a localităţii din apropiere.

 

Rezervaţia de la Topeşti

În apropiere, la Topeşti se află cea mai mare rezervaţie de castani comestibili din ţară ce se întinde pe o suprafaţă de peste 60 hectare. Asupra prezenţei castanului comestibil în zona Topeşti – Tismana s-au emis de-a lungul timpului mai multe ipoteze: Prima dintre ele susţinută de A. Ionescu consideră prezenţa castanului ca o continuare din era terţiară până în zilele noastre. Într-o a doua ipoteză se presupune că aceştia ar fi fost plantaţi de coloniştii romani în epoca de colonizare a Daciei. În sfârşit într-o a treia ipoteză susţinută de I. Conea se presupune aducerea şi plantarea castanului comestibil de către călugării ce au venit din sudul Dunării pentru întemeierea Mănăstirii Tismana.
Sursa: Gorjeanul