stiri_2016

OUG 96/2012 – privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 21 decembrie 2012,


Luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei publice centrale,
Reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse , nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor,
Elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,
În temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Capitolul I
Măsuri de înfiinţare, organizare şi reorganizare a ministerelor

………………………………..

Art. 3. – (1) Se înfiinţează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin reorganizarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi prin preluarea activităţilor şi a structurilor specializate din domeniul pisciculturii de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din domeniul schimbărilor climatice de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
(2) În cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice funcţionează ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, care coordonează activităţile din domeniile ape, păduri şi piscicultură.


…………………………………

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură Lucia Ana Varga

………………………………

Sursa: OUG 96/2012 – Reorganizare în cadrul administratiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative [structura noului Guvern 2012-2013] – Guvernul Romaniei