stiri_2016

Ocolul Silvic Sapcea-Cugir R.A.

LICITATIE vanzare masa lemnoasa pe picior pentru productia anului 2013. 

Proprietar Consiliul Local Cugir. Ocolul Silvic Sapcea-Cugir R.A. organizeaza in data de 7.11.2012, intre orele 10.00-14.00, la sediul din Cugir, str. Serelor, nr. 6, preselectia pentru agentii economici interesati, urmand ca licitatia sa se desfasoare la sediul ocolului in data de 03.12.2012, ora 10.00 cu oferta in plic inchis.

Pentru participate la licitatie agentii economici vor depune documentatia de preselectie pana in data de 22.11.2012 ora 2.00. 

Vizionarea partizilor se programeaza in data de 23 si 26 noiembrie 2012, incepand cu ora 09.00. 

Depunerea plicurilor se va face pana in data de 29.11.2012, ora 12.00. 

Se liciteaza masa lemnoasa pe picior, 6 partizi in volum brut total de 5698 mc din care 5184 mc rasinoase, 66 mc cvercinee, 303 mc fag, 136 mc diverse tari si 9 mc diverse moi. 

Caietul de sarcini si lista partizilor se poate achizitiona de la sediul ocolului silvic, iar alte informatii pot fi solicitate la tel. 0258.770.128, licitatia urmand a se desfasura in conformitate cu prevederile H.G. 85/2004.