stiri_2016

Nume greşit pe titlul de proprietate depistat după… 12 ani

Verificarea pe loc a corectitudinii înscrisurilor primite vă scuteşte de necazuri

Comisia judeţeană de fond funciar din cadrul Instituţiei Prefectului a reconstituit dreptul de proprietate pentru 2.526,21 ha teren agricol (arabil, păşuni, vii şi livezi) şi teren aferent caselor de locuit, faţă de 1.091,78 ha teren arabil în anul 2009. Declaraţia a fost făcută de către prefectul Ştefan Bardan în cadrul conferinţei de presă în care acesta a prezentat raportul de activitate pe anul trecut a Instituţiei Prefectului Alba. De asemenea, comisia pe care o prezidează are reconstituite dreptul de proprietate pentru 2.133,43 ha teren cu vegetaţie forestieră (pentru forme asociative şi persoane fizice şi juridice), 49,17 ha alte terenuri, 198,62 ha teren agricol pentru acordarea de despăgubiri.

 

Sursa: Ziarul Unirea