stiri_2016

Noile politici manageriale ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva

Ciprian Pahonțu, director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, a prezentat, în cadrul conferinței de presă din data de 13.07.2016, principalele obiective și măsuri pe care preconizează să le promoveze în noua funcție pe care o deține. Ciprian Pahonțu a preluat funcția de director general în data de 7 iunie 2016, în urma unui proces de selecție organizat în baza OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă.

„Trebuie să ținem seama că Romsilva are un rol special în societate – are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară a fondului forestier proprietate publică a statului. La preluarea mandatului, am găsit regia ca o structură funcțională, chiar dacă are nevoie de aplicarea unor politici de modernizare. Pentru că dispunem de o bază solidă de la care plecăm, avem în vedere creșterea competenței profesionale a regiei, astfel încât să-i asigurăm dezvoltarea sustenabilă. Măsurile și acțiunile preconizate se vor concentra pe gestionarea durabilă a pădurilor și asigurarea stabilității economico-financiare a RNP, iar pentru atingerea acestor ținte este nevoie și de îmbunătățirea calității profesionale a angajaților. De altfel, scopul final al politicilor manageriale pe care le vom promova este de a contribui la creșterea calității vieții, conservarea biodiversității și protecția mediului în țara noastră”, a declarat noul director general.

Pentru atingerea acestor ținte, Romsilva are în vedere și colaborarea cât mai strânsă cu societatea civilă, de la mediul academic, la organizații neguvernamentale. „Activitatea Romsilva va trece printr-un proces accentuat de transparentizare. Deja am luat măsuri în acest sens. Pe site-ul regiei am postat documentul cu indicatorii de performanță pe care trebuie să-i atingă directorul general. Prin politicile pe care le vom aplica, vrem ca Romsilva să ajungă să beneficieze de o imagine corectă”, susține directorul general.

Directorul general al Romsilva a anunțat că a dispus alocarea, în 2016, a 25 milioane de lei pentru achiziția de terenuri ce urmează să fie împădurite. Sumele sunt asigurate din fondul de conservare și regenerare a pădurilor constituit la nivelul Regiei potrivit Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic.

„Ca administrator al fondului forestier de stat, Romsilva are printre obiectivele sale și reconstrucția ecologică, ca element important în dezvoltarea durabilă a țării. Am decis direcționarea unei părți din fondul de conservare și regenerare a pădurilor pentru achiziția de terenuri agricole cu scopul de a le împăduri și, astfel, să majorăm suprafața fondului forestier, cu implicații în creșterea calității vieții în România. Este pentru prima dată când Regia Națională a Pădurilor face pași atât de importanți în această direcție. Politica de achiziție va continua și în anii următori, concentrându-ne pe terenurile agricole degradate, în zone deficitare în vegetație forestieră, pentru că, în acest fel, le vom da o întrebuințare superioară. Procedura de achiziție va fi extrem de transparentă, fiind stabilită prin HG nr. 118/2010”, a declarat Ciprian Pahonțu, directorul general al Romsilva.

Prin HG nr. 118/2010 se stabilește Metodologia de achiziționare prin cumpărare, schimb sau donație de către stat, prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva şi ceilalți administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului. Potrivit art. 2 din Metodologia de achiziție, fac obiectul cumpărării categoriile de terenuri în următoarea ordine de priorități: a) enclave existente în fondul forestier proprietate publică a statului; b) terenuri cu destinație agricolă care nu sunt limitrofe fondului forestier național, cu suprafața mai mare de 20 ha, situate în zonele deficitare în păduri; c) terenuri cu destinație agricolă limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului; d) terenuri forestiere limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului.

Cumpărarea de terenuri agricole în vederea împăduririi se va face în baza unei evaluări realizate de o comisie, constituită la nivel județean și formată din 5 membri, aprobată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru fiecare județ. Din comisie fac parte obligatoriu un reprezentant al structurii teritoriale silvice din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, având calitatea de președinte, un economist, un jurist şi 2 ingineri cu studii de specialitate, care își desfășoară activitatea în unitatea din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Comisia are ca atribuții analiza oportunității cumpărării terenului, evaluarea terenului, stabilesc prețul oferit în cazul cumpărării și supun spre aprobare conducerii administratorului documentația de evaluare în vederea cumpărării. HG nr. 118/2010 prevede formule matematice pentru stabilirea valorii terenurilor propuse pentru cumpărare.

„Nu pot face o evaluare a suprafeței de teren pe care Romsilva ar putea-o achiziționa în acest an, pentru că prețul terenului diferă de la o regiune la alta, iar orice cifră aș avansa ar echivala cu stabilirea prețului de cumpărare”, susține directorul general al Romsilva.

Informații suplimentare

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,154 milioane de hectare de fond forestier proprietate de stat și asigură servicii publice și administrează alte un milion de hectare de pădure privată. În cadrul Romsilva lucrează 16.500 de angajați. Regia deține administrarea a 22 de parcuri naturale și naționale, o direcție pentru caii de rasă și o structură dedicată Muzeului Cinegetic al Carpaților Posada.

 

BIROUL DE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA

București, 13 iulie 2016