stiri_2016

Noi masuri de control in domeniul comercializarii lemnului si produselor din lemn

Guvernul a decis extinderea sferei de control în domeniul comercializării lemnului şi produselor din lemn prin stabilirea unor obligaţii ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă astfel de produse. În acest sens, Executivul a aprobat o Hotărâre prin care se completează legislaţia naţională cu unele prevederi privind regimul de control şi sancţionator aplicat operatorilor economici care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn, obligaţie pe care o au statele membre conform Regulamentului 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010. În cadrul Regulamentului (UE) nr. 995/2010 au fost adoptate măsuri ce vizează interzicerea introducerii pe piaţa internă (Uniunea Europeană) pentru prima dată a lemnului recoltat ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta. Regulamentul (UE) nr. 995/2010 stabileşte obligaţiile ce revin operatorilor care introduc

Sursa: impactreal