stiri_2016

Modernizare drumuri forestiere in Comuna Pianu, judetul Alba

Procedura: CERERE DE OFERTE

Denumire invitatie: Executie lucrari pentru „Modernizare drumuri forestiere in Comuna Pianu, judetul Alba”

Autoritate contractanta: COMUNA PIANU

Cod de identificare fiscala: 4561952

Adresa: PRINCIPALA, Pianu de Sus

Telefon: 0258761111, Fax: 0258761112

Obiectul anuntului: Executie lucrari pentru „Modernizare drumuri forestiere in Comuna Pianu, judetul Alba”, Lucrari de constructii de drumuri

CPV: 45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Data limita de depunere a ofertelor: 28.11.2011 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Comuna Pianu Pianu de Sus nr.94 Judetul Alba Cod postal 517537

Valoarea estimata: 5.453.190,00 RON

Tip de finantare: Fonduri europene: Programul National de Dezvoltare Rurala

Sursa de publicare: SEAP, Id SEAP: 317257