stiri_2016

Ministerul Mediului, pus la zid

Retrocedările au dus la înjumătățirea fondului forestier național, 3,3 milioane de hectare intrând în posesia a 830 de mii de proprietari privați. Segmentarea semnificativă a pădurilor reprezintă o provocare pentru gestionarea durabilă a întregului fond silvic. Aceasta este doar una dintre concluziile trase de Banca Mondială după ce a analizat Ministerul Mediului și Pădurilor. Caracteristică generală: sub media europenă Fondul forestier reprezintă aproximativ 29% din suprafață României, spre deosebire de media UE care este de 42%. Strategia națională de dezvoltare a pădurilor,

realizată acum 10 ani, este în continuare relevantă, însă are și o serie de deficiențe. În primul rând, nu este sprijinită din punct de vedere economic, acțiunile propuse fiind inutile. De asemenea, nu există niciun mod de raportare a progreselor și nici indicatori de realizare. În acest caz, Banca Mondială recomandă Ministerului Mediului să elaboreze cât mai curând o nouă strategie națională de dezvoltare a pădurilor care să traseze obiective realiste și care să definească foarte clar responsabilitățile pentru monitorizarea progreselor. Noua strategie trebuie să facă referire și la domenii care lipesc în actuala strategie, precum silvicultura și schimbările climatice.

 

Sursa: Capital