stiri_2016

Licitatie masa lemnoasa DS Dambovita

REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA 

Directia Silvica Dambovita cu sediul in municipiul Targoviste, B-dul Regele Carol I nr. 68, reprezentata prin ing. Preda Costel – director si ec. Alexandrescu Mihaela – director economic, in conformitate cu prevederile „Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor-Romsilva”, organizeaza in data de 19 octombrie 2012, incepand cu ora 1200, licitaţie cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sigilat pentru masa lemnoasa pe picior, posibilitatea anului 2012 din fondul forestier de stat, si masa lemnoasa fasonata, urmata de negociere pentru masa lemnoasa pe picior posibilitatea anului 2012 si masa lemnoasa fasonata.

 Pentru participarea la licitatie agentii economici admisi la preselectie trebuie sa achite pana la cu minimum 2 (doua) ore anterior inceperii sedintei de licitatie taxa de participare si garantia de contractare .

Ofertele persoanelor juridice se vor depune intr-un plic inchis marcat cu denumirea (numele) si adresa ofertantului, in fata comsiei de licitatie, la data de 19 octombrie 2012, ora 12.00, la sediul directiei.

Caietele de sarcini pot fi consultate la sediul Directiei Silvice Dambovita, la cerere asigurandu-se copii conforme cu originalul.

Preselectia se va desfasura la sediul directiei in data de 15 octombrie 2012, incepand cu ora 12.00.

Pentru participarea la licitatie solicitantul trebuie sa anexeze la cererea de inscriere, si sa depuna pana cel tarziu la data de 15 octombrie 2012, ora 10.00, urmatoarele documente, in copie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al persoanei juridice :

 a) actul constitutiv al persoanei juridice ;

 b) certificatul de inregistrare a persoanei juridice in registrul comertului sau, dupa caz, documentul echivalent de inregistrare, in cazul persoanelor juridice straine;

 c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice ca nu are datorii restante fata de RNP-Romsilva si fata de unitatile acesteia;

 d) atestatul de exploatare valabil si cazierul tehnic completat la zi ale ofertantului sau ale persoanei juridice care va presta serviciul de exploatare a masei lemnoase care se va adjudeca de ofertant, dupa caz;

e) in cazul persoanelor juridice neatestate, antecontractele de prestari servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate pentru adjudecare, incheiate cu persoane juridice atestate.

Persoanele juridice care se inscriu la licitatie numai pentru masa lemnoasa fasonata depun numai documentele precizate la subpunctele a), b) si c).

Persoanele juridice care nu au sediul in Romania vor depune documentele de inscriere la licitatie atat in limba oficiala a tarii de origine, cat si traduceri legalizate ale acestora, in limba romana.

Volumul net de masa lemnoasa pe picior oferit este de 4.991,000 mc .

Volumul net de masa lemnoasa fasonata oferit este de 2.353,700 mc .

Listele cu partizile si loturile oferite se afla pe siteul www.rosilva.ro-rubrica licitatii.

 Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiei din data de 19 octombrie 2012 se ofera la negociere in aceiasi zi ( 19 octombrie 2012 ) la ora 13.00.

 Pentru a participa la negociere persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de participare specifice licitatiei.

 Informatii suplimentare se pot obtine prin intermediul telefon 0245/612672 si fax 0245/611004, sau direct de la sediul Directiei Silvice Dambovita.