stiri_2016

LICITAŢIE ŞI NEGOCIERE PENTRU MASA LEMNOASĂ FASONATĂ

DIRECŢIA SILVICĂ PRAHOVA ORGANIZEAZĂ În data de 11.12.2012, orele 10,00 LICITAŢIE ŞI NEGOCIERE PENTRU MASA LEMNOASĂ FASONATĂ la sediul din Ploieşti, str.Iuliu Maniu nr.3. Agenţii economici care doresc să participe la licitaţie, vor depune cererea de înscriere la licitaţie până în data de 06.12.2012 ora 12, iar preselecţia va avea loc în data de 06.12.2012, ora 13. Negocierea masei lemnoase neadjudecată are loc în datele de 12.12.2012, si 13.12.2012. Tipul licitaţiei: publică deschisă, cu preselecţie, prin strigarea ofertei, pentru masa lemnoasă fasonată. A.Masa lemnoasă fasonată-1276 mc lemn din care: Lemn lucru răşinoase 322 mc, lemn lucru stejar 139mc, lemn lucru fag 19 mc, lemn lucru cireş 14 mc, lemn lucru frasin 5mc, cherestea răşinoase cl.C 30 mc, cherestea răşinoase cl.D 12 mc, grinzi răşinoase 5 mc, celuloză tei 500 mc, celuloză DT 30 mc, celuloză răşinoase 200 mc din cadrul Ocoalelor Silvice: Câmpina,Doftana, Ploieşti, Slănic şi Verbila. Lista partizilor (obiectelor), preţul de începere a licitaţiei şi treapta de licitare pentru fiecare partidă sau obiect, vor fi afişate la sediul Direcţiei Silvice Prahova, la sediile ocoalelor silvice şi pe Internet (http://www.rosilva.ro/). Agenţii economici admişi să participe la licitaţie, sunt obligaţi să depună anterior, tariful de participare la licitaţie, în valoare de 100 lei precum şi garanţia de 5% pentru masa lemnoasă pe picior şi fasonată din valoarea de începere pentru partizile la care sunt înscrişi. Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei Silvice Prahova, telefon 0244/597.846 sau la sediile ocoalelor silvice din judeţul Prahova.