stiri_2016

Joi, 25 octombrie 2012 este termenul pentru depunerea formularului 097

Nu uitati ca joi, 25 octombrie a.c., este termenul limită pentru depunerea formularului  097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”.
Au obligaţia depunerii formularului 097 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic.

Formularul 097 se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute:

– un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Reamintim contribuabililor că formularul 097 poate fi procurat direct de la unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe websitel ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Toate formularele cu explicaţii/ Formulare fiscale ordonate după număr.

 

 

Sursa: www.finantevalcea.ro