stiri_2016

Impaduriri pe terenuri agricole degradate, Jimbolia, jud. Timis

Procedura: CERERE DE OFERTE

Denumire invitatie: Reconstructie ecologica forestiera prin împaduriri pe terenuri agricole degradate

Autoritate contractanta: ORASUL JIMBOLIA, CUI: 2502763

Adresa: STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.81, Jimbolia

Telefon: 0256360770, Fax: 0256360784

Obiectul contractului: Reconstructie ecologica forestiera prin împaduriri pe terenuri agricole degradate constituite în perimetrul de ameliorare „Jimbolia”, Orasul Jimbolia – judetul Timis în suprafata de 47,71 ha

CPV: 45262640-9 Lucrari de ameliorare a mediului

Data limita de depunere a ofertelor: 23.11.2011 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: str. Tudor Vladimirescu nr. 81, localitatea Jimbolia,cod postal 305400,jud. Timis, Registratura Primariei

Valoarea estimata: 1.199.745,00 RON

Sursa de publicare: SEAP, Id SEAP: 317300