stiri_2016

Impadurirea terenului agricol degradat, zona Coasta Baraj – Rapa Albastra, Barlad, jud. Vaslui

Procedura: CERERE DE OFERTE

Autoritate contractanta: MUNICIPIUL BARLAD, CIF: 4539912,

Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 21, Barlad, Tel: 0235411760, Fax: 0235416867

Obiectul contractului: Impadurirea terenului agricol degradat, constituit in perimetrul de ameliorare

Coasta Baraj – Rapa Albastra, municipiul Barlad, constand in lucrari, conform caietului de sarcini,

pentru impadurirea, unei suprafete de cca 110 ha.

Data limita: 19 ianuarie 2012

Valoarea estimata: 2.386.672,00 RON

CPV: 45112350-3 Lucrari de valorificare a terenurilor virane

Sursa de publicare: SEAP, Id SEAP: 319247