stiri_2016

Grave deficiențe la ocoalele silvice

INTERPELARE Adresată: Doamnei ministru a Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii, Doina Pană

Inspectoratul Teritorial pentru Regim Silvic şi Vânătoare( ITRSV) Oradea are competenţă teritorială pe raza judeţelor Arad, Bihor şi Satu Mare. În ultimii ani, numeroşi cetăţeni din judeţul Satu Mare au sesizat tăieri masive şi nelegale de material lemnos în ocoale silvice de stat sau private, pe raza comunelor Tarna Mare, Certeze, Bixad, Târşolţ şi Cămârzana, semnalând că acest fapt se datorează în primul rând lipsei de supraveghere şi de reacţie sancţionatoare a angajaţilor ITRSV Oradea .

Sursa: stareanatiunii.com