stiri_2016

Forestierii alaturi de ONG-urile de mediu la Suceava

Asociaţia Forestieră Bucovina, salută interesul mare acordat de societatea civilă problemelor create de tăierile ilegale. Ne alăturăm revendicărilor, militând pentru o exploatare durabilă a pădurilor.

Considerăm că „Exploatarea forestieră ilegală reprezintă o problemă de interes major. Exploatarea forestieră ilegală are implicaţii sociale, politice şi economice, deseori subminând progresul către o bună guvernanţă şi ameninţând mijloacele de subzistenţă ale comunităţilor locale dependente de păduri, şi poate fi asociată cu conflicte”, aşa cum este menţionat şi în preambulul Regulamentului Nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010, prin care sunt stabilite obligaţiile ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Sursa: crainou.ro


Industria lemnului nu trebuie sa fie considerata un balaur al padurii. Interviu cu inginerul Ninel Visan.

Sursa: youtube