stiri_2016

Exploatatorii de lemn din Suceava și-au spus of-urile prefectului. Vezi ce nemulțumiri au!

Aproximativ 200 de exploatatori de masă lemnoasă din județul Suceava au avut o întâlnire, joi, la Palatul Adminstrativ din municipiul reședință de județ alături de Asociația Forestierilor din România-ASFOR, sucursala Suceava, președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, și prefectul județului, Constantin Harasim.

Discuțiile au vizat problemele cu care se confruntă exploatatorii de material lemnos odată cu apariția HG 924/2015, act normativ ce ar fi adus o schimbare radicală în ceea ce privește modul de valorificare al masei lemnoase din pădurile proprietate publică a statului.

Nu înțelegem unde se regăsesc principiile valorificării locale a masei lemnoase în condițiile în care o regie a statului-RNP -stabilește reguli naționale de valorificare a masei lemnoase fără a ține cont de specificul și necesitățile fiecărei regiuni în parte. Nerespectarea HG.924/2015 prin oferirea la licitația principală a unui volum mai mic decât minimul de 50 la sută din posibilitatea anului 2016, prin eliminarea din calcul a posibilității pentru trei ocoale silvice motivat de faptul că au amenajamentul silvic expirat, în condițiile în care întocmirea și aprobarea lucrărilor de amenajare a pădurilor intră în responsabilitatea RNP-Romsilva și a Ministerului Mediului.

Prin acest artificiu se crează o presiune suplimentară pe resursa de masă lemnoasă punând în pericol desfășurarea activității agenților economici ce activează în raza de activitate a celor trei ocoale silvice. Lipsa de dialog, refuzul de a prezenta și pune la dispoziția agenților economici a informațiilor privind modul de calcul a prețurilor de pornire la licitație, modul de calcul și valoarea prețului de referință, creșterea continuă a prețului de pornire la licitație fără a ține cont de realitățile pieții.

Conform raportului ASFOR , există o decizie a RNP semnată de directorul general, Adam Crăciunescu privind nivelul de piață al prețurilor pe specii,pe grade de accesibilitate și pe sortimente,anulând Decizia o altă decizie cu aceeași tematică. Comparând nivelul de piață aș prețurilor de referință 2010-2015 rezultă o creștere de peste 300%. Această creștere nu are fundamentare bazată pe argumente economice, aceste prețuri de referință situându-se chiar peste nivelul pieței europene. 

Stabilirea modului de organizare al licitațiilor arbitrar fără a ține cont de posibilitățile și nevoile agenților economici. RNP-Romsilva-Direcția Silvică Suceava organizează licitații de vânzare a masei lemnoase cu prezentare a ofertelor în plic închis în condițiile în care am explicat în numeroase rânduri că acest mod de valorificare a masei lemnoase nu permite agentului economic să-și stabilească o strategie.

Numim acest tip de licitație „loz în plic” o adevărată loterie în care riști fie sa nu adjudeci nimic fie sa adjudeci mai mult decat ai nevoie. Impunerea unui caiet de sarcini și a unui contract de valorificare al masei lemnoase, unilateral, fără a exista o minimă consultare cu agenții economici. Contractul de vânzare cumpărare a masei lemnoase conține clauze abuzive, mult mai restrictive decât prevede regulamentul de valorificare a masei lemnoase. Considerăm că valorificarea masei lemnoase din pădurile proprietate publică a statului trebuie să fie un acord între doi parteneri și doar obligații, sancțiuni, penalității aplicate de vânzător cumpărătorul de masă lemnoasă

Sursa: suceavanews.ro