stiri_2016

Exploatare masa lemnoasa, jud. Prahova

DIRECTIA SILVICA PRAHOVA organizeaza in data de 27.08.2012 procedura de cerere de oferte pentru exploatarea a 2463 m.c. masa lemnoasa. Locul prestarii serviciilor : Ocoalele silvice Maneciu, Ploiesti, Slanic.

CPV 77211100-3 Servicii de exploatare forestiera

Documentatia de atribuire se poate solicita la DIRECTIA SILVICA PRAHOVA , Ploiesti, str.Iuliu Maniu nr.3, telefon /fax 0244/594706, 0244/595836, e-mail achizitii@ploiesti.rosilva .ro, Compartimentul Productie.

Termenul limita de primire a ofertelor 27.08.2012 ora 10.

Adresa la care se transmit ofertele; DIRECTIA SILVICA PRAHOVA, Ploiesti, str.Iuliu Maniu nr.3

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 27.08.2012 ora 11 la sediul DIRECTIEI SILVICE PRAHOVA, Ploiesti, str.Iuliu Maniu nr.3

Garantii de participare : nesolicitat.

Sursa de de finantare- fonduri de productie ale Directiei Silvice Prahova.

Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.