stiri_2016

Executie Drum Forestier Stupini

 Procedura: CERERE DE OFERTE

Data limita: 12 aprilie 2012

Denumire contract: Achizitie lucrari executie DF Stupini

Autoritate contractanta:
REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA
Cod fiscal:  RO1590120,  
Adresa:  B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Bucuresti, 
Telefon:  +40 213171005,  Fax:  +40 213169745

Obiectul anuntului: Executie Drum Forestier Stupini

Valoarea estimata: 1.354.520,00 RON

CPV: 45233123-7  Lucrari de constructii de drumuri secundare

Numar invitatie: 323056 / 30.03.2012

Sursa de publicare: SEAP, Id SEAP: 323056