stiri_2016

DS Sibiu, LICITATIE PRINCIPALA pentru masa lemnoasa pe picior, din productia 2013.

Directia Silvica Sibiu, calea Dumbravii, Nr. 140, tel. 0269/24.24.11, tel.0269/24.05.02, faz 0269/21.49.70

Organizeaza la data de 15.11.2012, ora 13. la Complexul „Grand Dumbrava” • sala de conferinte – LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU OFERTA ÎN PLIC ÎNCHIS Sl SIGILAT, PENTRU MASA LEMNOASA, astfel:

1. LICITATIE PRINCIPALA pentru masa lemnoasa pe picior, din productia 2013.

Informatiile privind listele partizilor, preturile de pornire si sortimentele dimensionale se pot obtine de la ocoalele silvice: Agnita, Arpas, Avrig, Dumbraveni. Medias, Miercurea Sibiului, Sibiu, Valea Cibinului – Saliste si de la Compartimentul Fond Forestier al Directiei Silvice Sibiu, începând cu ziua de 15.10.2012. precum si din paginile web: www.dssibiu.ro, www.rosilva.ro.

Pot participa la licitatie agentii economici atestati si admisi de Comisia de preselectie. Preselectia agentilor economici se va efectua la data de 08.11.2012, orele 8-16.30, la sediul Directiei Silvice Sibiu, fiind obligatorie prezentarea urmatoarelor documente în copie, conform cu originalul: datele de identificare (act constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comertului si certificat constatator), cerere de înscriere la licitatie, atestatul de exploatare în original, cazierul tehnic de exploatare, declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice ca nu are datorii restante fata de RNP-ROMSILVA si fata de unitatile acesteia, precum sl alte documente prevazute de Regulamentul de vânzare a masei lemnoase al RNP ROMSILVA, aprobat prin OM 1898/11.11.2010.

2. LICITATIE pentru masa lemnoasa fasonata, la drum auto si în depozite finale.

Informatiile privind listele loturilor, preturile de pornire si sortimentele dimensionale se pot obtine de la ocoalele silvice: Agnita. Arpas, Avrig, Dumbraveni, Medias, Miercurea Sibiului, Sibiu. Valea Cibinului – Saliste si de la Biroul Fond Forestier al Directiei Silvice Sibiu, începând cu ziua de 05.11.2012, precum si din paginile web: www.dssibiu.ro, www.rosilva.ro. Pot participa la licitatie agentii economici în al caror statut figureaza activitatea de prelucrare si industrializare a lemnului si sunt admisi de catre Comisia de preselectie. Tariful de participare, in valoare de 180,00 lei. se va achita la casieria Directiei Silvice Sibiu, in ziua preselectiei.

Termenul de depunere a garantiei de 5% din valoarea masei lemnoase oferite este data de 15.11.2012, ora 11, la casieria Directiei Silvice Sibiu.