stiri_2016

Directia Silvica Alba tergiverseaza improprietarirea Composesoratului “Soimii” Bistra

Aceasta riscă să plătească daune de 20 de lei/zi de întârziere pentru cele aproape 500 de hectare de pădure pe care nu le-a pus în posesie
Composesoratului “Şoimii” Bistra i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa totală de 2138,42 hectare de teren cu vegetaţie forestieră şi a pus în posesie doar suprafaţa de 1647,16 ha. În acest dosar există o sentinţă irevocabilă emisă de instanţă în 18 februarie a.c., prin care Direcţia Silvică Alba, respectiv ocolul silvic, este obligată să identifice şi să pună la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar suprafaţa de 491,6 hectare, în vederea punerii în posesie a Composesoratului “Şoimii” Bistra.

În ultima şedinţă a Comisiei judeţene de fond funciar, prezidate de prefectul Ştefan Bardan, ing. Dan Untea, reprezentantul Instituţiei Prefectului în Comisia judeţeană de fond funciar, a prezentat adresa Comisiei locale de fond funciar Bistra referitoare la această situaţie, arătând că daunele cerute Direcţiei Silvice Alba de către Composesoratul “Şoimii” Bistra sunt de 20 de lei pentru fiecare zi de întârziere. Reprezentantul D. S. Alba susţine însă că instituţia pe care o reprezintă nu a primit nici până acum sentinţa respectivă, fiind dat însă de gol de faptul că Direcţia Silvică a apelat la o cale extraordinară de atac a acesteia, depunând contestaţie în anulare. În aceste condiţii, prefectul Ştefan Bardan, în calitate de preşedinte al Comisiei judeţene de fond funciar, a cerut Direcţiei Silvice să verifice cu exactitate dacă s-a primit sentinţa şi să se soluţioneze problema. În cazul în care contestaţia în anulare va fi aprobată, se va putea reveni ulterior asupra hotărârii luate de comisie în acest dosar.

Sursa: Ziarul Unirea