stiri_2016

Directia Silvica Alba a preluat administrarea a 921 hectare de padure de la D.S. Hunedoara

În urma demersurilor făcute de către prefectul Ştefan Bardan şi directorul Direcţiei Silvice Alba, Mihai Morar, prin hotărâre a Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a aprobat trecerea de astăzi a suprafeţei de 921 ha teren forestier de stat din administrarea D.S. Hunedoara, Ocolul Silvic Geoagiu în administrarea Direcţiei Silvice Alba, Ocolul Silvic Valea Ampoiului, Districtul II Valea Mică.

În urma semnării contractului de preluare, tot de astăzi, 1 noiembrie, şi pădurarul Sabin Oancea, titularul Cantonului Silvic Almaşu Mare, va deveni angajat al Direcţiei Silvice Alba, până acum fiind în subordinea DS Hunedoara.

Pe lângă faptul că judeţul Alba este arondat la I.T.R.S.V. Cluj-Napoca, în timp ce Hunedoara este arondat la I.T.R.S.V. Timiş, printre cele mai importante considerente care au stat la baza preluării se numără faptul că se vor rezolva cu promptitudine aspectele legate de aplicarea legilor fondului funciar. Astfel, vor exista în acelaşi judeţ structurile care reconstituie, validează, pun la dispoziţie şi pun în posesie suprafeţele de pădure la care au dreptul foştii proprietari. De asemenea, o structura silvică din judeţul Alba poate asigura servicii prompte şi de calitate pentru proprietarii de pădure, persoane fizice şi juridice, având în vedere şi implicarea I.T.R.S.V. Cluj-Napoca. În urma preluării, o corelare a administrării fondului forestier cu limitele judeţului este oportună atât din punct de vedere al implicaţiilor tehnico – economice, cât şi sociale, permiţând o aprovizionare mai bună cu lemn a instituţiilor publice şi a populaţiei.

“Împreună cu domnul director Mihai Morar am făcut aceste demersuri pentru ca problemele legate de fondul forestier să fie rezolvate mai uşor, fără să mai fie necesară deplasarea până în judeţul Hunedoara a locuitorilor comunei Almaşu Mare. Doresc să mulţumesc şi pe această cale membrilor Consiliului de Administraţie al RNP Romsilva, care au înţeles oportunitatea acestei preluări”, a declarat prefectul Ştefan Bardan.

Sursa: Ziarul Unirea