stiri_2016

Cheltuieli cu deductibilitate limitata la calculul profitului impozabil

Cheltuielile cu deductibilitate limitata la calculul profitului impozabil, conform art. 21 alin. (3) din Codul fiscal si pct. 33, 331 si 35 din H.G. nr. 44/2004 sunt:

Lit. a) CHELTUIELI DE PROTOCOL în limita de 2%

Baza de calcul la care se aplica cota de 2% = Total venituri – Venituri neimpozabile – Total cheltuieli + cheltuieli cu impozitul pe profit + cheltuieli de protocol + cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile. [pct.33 din normele metodologice – HG nr. 44/2004]

Lit. b) CHELTUIELI CU INDEMNIZATIA DE DEPLASARE acordata salariatilor pentru deplasari în România si în strainatate (diurna), în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice

Nivelul legal al indemnizatiei de deplasare în România începand cu 1 ianuarie 2007 si pana in prezent, este de 13 lei/zi, conform HG nr.1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Art. 9. – Persoana aflată în delegare sau detaşare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă primeşte o indemnizaţie zilnică de delegare sau de detaşare de 13 lei, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

Nivelul legal al diurnelor pentru personalul român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, este prevazut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lit. c) CHELTUIELI SOCIALE în limita unei cote de pâna la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

La încadrarea cheltuielilor sociale în aceasta limita de 2% trebuie respectata urmatoarea ordine de prioritate:

1. ajutoarele pentru naatere;

2. ajutoarele pentru înmormântare;

3. ajutoarele pentru boli grave sau incurabile ai protezele;

4. cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati ori unitati aflate în administrarea contribuabililor: gradinite, crese, servicii de sanatate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pâna la internarea într-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, pentru scolile aflate sub patronaj, precum si alte cheltuieli efectuate în baza contractului colectiv de munca;

5. cheltuielile cu tichetele de cresa acordate de angajator în conformitate cu legislatia în vigoare;

6. cheltuielile cu cadouri în bani sau în natura oferite copiilor minori si salariatilor, inclusiv tichetele cadou acordate conform Legii nr.142/1998;

7. cheltuielile cu cadouri în bani sau în natura acordate salariatelor;

8. costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora;

9. cheltuielile cu ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi în gospodarie;

10. cheltuielile cu ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament.