stiri_2016

Amenajarea fondului forestier conform normelor silvice in vigoare , jud. SIBIU

Procedura: CERERE DE OFERTE

Data limita: 26 martie 2012

Obiectul anuntului:
Amenajarea fondului forestier conform normelor silvice in vigoare

Autoritate contractanta:
Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu R.A.
Cod fiscal:  22140498,   Adresa: Str. N. Balcescu nr. 24,
Talmaciu, Romania, cod postal: 555700,
telefon:+40 269/555514, fax:+40 269/555514,
persoana de contact: Elena Neghina

Valoarea estimata: 281.526,00 RON

CPV: 77230000-1 Servicii pentru silvicultura conexe

Numar invitatie: 322066 / 15.03.2012

Denumire contract:
Amenajarea fondului forestier proprietate publica a Orasului Talmaciu,
administrat de Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu R.A.

Sursa de publicare: SEAP Id SEAP: 322066