stiri_2016

Alba: În 2012, produsele din lemn au fost pe primul loc în topul exporturilor

Valoarea exporturilor realizate de Judeţul Alba în perioada 1.01-31.10.2012 a fost de 762.171 mii euro, iar a importurilor de 353.344 mii euro. Judeţul nostru a exportat cu precădere produse din lemn, iar în ceea ce priveşte importurile, pe locul I se situează maşinile, aparate şi echipamente electrice.

In perioada mentionata cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: produse din lemn, exclusiv mobilier (+343.774 mii euro),

În primele zece luni ale anului 2011, pe principalele secţiuni din Nomenclatorului Combinat, cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la: produse din lemn, exclusiv mobilier (+329763 mii euro)

Şapte secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 85,89% din valoarea totală a exporturilor, acestea fiind: lemn şi articole din lemn (49,65%), maşini, aparate şi echipamente electrice (13,28%), textile şi articole din textile (6,17%), încălţăminte, pălării, umbrele (5,44%), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (4,06%), materiale plastice, articole din materiale plastice şi cauciuc (3,82%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică (3,47%).

Sursa: Ziarul Unirea