stiri_2016

Actiuni prind corectarea torentilor desfasurate de ROMSILVA

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în baza atribuţiunilor şi competenţelor atribuite prin lege, asigură protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează, împotriva eroziunii şi a altor fenomene de degradare, prin executarea de lucrări de corectare a torenţilor. 
Pe lângă protejarea terenurilor din fondul forestier, lucrările de corectarea torenţilor executate asigură protecţia acumulărilor de apă, a localităţilor, a infrastructurii de transport rutier şi feroviar, a altor obiective de interes economic şi social oferă şi suportul pentru refacerea echilibrului eco-hidrologic prin consolidarea malurilor şi a versanţilor în bazinele hidrografice respective. Totodată, lucrările de corectarea torenţilor diminuează riscul producerii inundaţiilor, de felul celor întâmplate în aceste zile în judeţele Bacău şi Vrancea.
Efectul lucrărilor de corectare a torenţilor este de atenuare a undelor de viitură, de retenţie în aterisamente a aluviunilor transportate de viiturile torenţiale, de consolidare a terenurilor adiacente albiei torenţiale şi a terasamentelor drumurilor forestiere din bazinele hidrografice etc.
Acţionând în sensul celor prezentate, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are în execuţie 73 de obiective de corectarea torenţilor, care după finalizare vor asigura o lungime de albie corectată de circa 190 km. 
Începând numai din anul 2006 şi până în prezent Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a executat şi pus în funcţiune un număr de 136 obiective de corectarea torenţilor, care au consolidat 287 km albie. 
Pentru judeţele Bacău şi Vrancea, în perioada din anul 2006 şi până în prezent s-au pus în funcţiune 23 de obiective de corectarea torenţilor, care au asigurat consolidarea a 46 km de albie. În prezent în cele două judeţe sunt în execuţie 10 obiective de corectarea torenţilor, care vor asigura consolidarea a 32 km de albie.
Pentru realizarea acestor lucrări Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva utilizează fonduri alocate de la bugetul de stat. De asemenea, regia are în derulare un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru executarea de lucrări de corectare a torenţilor în zonele forestiere, alocându-se pentru acest an fonduri de 28,1 milioane lei de la bugetul de stat şi 13,7 milioane lei din creditul extern.