organizare

organizare sector silvic

NIVEL DE ORGANIZAREInstituţii de implementare şi control ale Statului Român pe linie silvicăOrganizarea administrării fondului forestierde statOrganizarea administrării fondului forestier proprietate privată si UATOrganizarea mediului de afaceri
CENTRALMinistrul Apelor si PadurilorRegia Naţională a Pădurilor - Romsilva Asociatia Administratorilor de PaduriAsociatia Forestierilor din Romania - ASFOR
REGIONALGarda Forestiera
-Bucureşti
-Braşov
-Cluj
-Focşani
-Oradea
-Ploieşti
-Suceava
-Timişoara
-Rm. Vâlcea
LOCALDirecţii Silvice
Ocoale Silvice
Ocoale Silvice PrivateSocietăţi comerciale (individuale) de exploatare, prelucrare şi industrializare a lemnului